Özüçağlıyan, M. Ömer. (2024). İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 41–61. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1377