Çılgınoğlu, H. (2024). Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi ile Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 62–77. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1378