Adamış, E., Aydın, S., & Tuna, M. (2024). İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı ile Stratejik Bir Analiz. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 78–95. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/701