Erdoğan Tarakçı, İnci, & Pektaş, K. (2024). Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 115–133. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/703