Özdemir Yılmaz, G., & Bostan, D. (2024). Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 134–149. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/704