Aldırmaz Akkaya, F. (2024). Turizm Endekslerindeki İşletmelerin Piyasa Performansları, Finansal Performansları ve ESG Performansları Arasındaki Entegre Dinamiklerin Keşfi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 150–168. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/705