Köroğlu, A., Köroğlu, Özlem, & Asmadili, İpek. (2021). Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 559–574. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86