Bayrakdaroğlu, F., & Eldem Çulhaoğlu, P. (2021). Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 745–758. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97