ÇETIN, A.; KOZAK, R. Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 964–976, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112. Acesso em: 12 haz. 2024.