DERELI, M.; Z. BOYACIOĞLU, E.; TERZIOĞLU, M. K. İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 1228–1243, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129. Acesso em: 15 haz. 2024.