ALYAKUT, Ömür. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 699–715, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202. Acesso em: 23 tem. 2024.