ÖREN, V. E.; ÇATIR, O. Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 797–810, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/208. Acesso em: 15 haz. 2024.