BAYRAM, Ümmühan; ALKAYA, S. Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1028–1043, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222. Acesso em: 23 tem. 2024.