YILMAZ, M. K.; VAHIDLI, A. Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1454–1476, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/248. Acesso em: 15 haz. 2024.