YILMAZER, A.; Ü. KALPAKLIOĞLU, N.; YILMAZ, S. Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 2821–2839, 2021. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/331. Acesso em: 21 haz. 2024.