KOCAMAN, S. Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 799–815, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.739. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/449. Acesso em: 19 haz. 2024.