ÖZKAN, T.; ALAN, B. Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 816–828, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.740. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/450. Acesso em: 22 haz. 2024.