ÖZGÜL KATLAV, E.; AYKAÇ, E. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1150–1166, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.759. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/469. Acesso em: 22 haz. 2024.