TÖRE BAŞAT, H.; PEKMEZCI, D. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1424–1450, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.774. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/484. Acesso em: 19 haz. 2024.