MANCI, A. R.; TENGILIMOĞLU, E. TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1525–1545, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.779. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/489. Acesso em: 16 haz. 2024.