ACAR, A.; UĞUR, İsa. Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1803–1814, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.820. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/513. Acesso em: 28 eyl. 2022.