ALTINTAŞ, F. F. Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1833–1856, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.822. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/516. Acesso em: 12 haz. 2024.