ÖZDEMIR, F.; DEMIRCI, İsmail. Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 2049–2066, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.834. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/532. Acesso em: 6 eki. 2022.