ÖZKAN, Çiğdem; YEŞILDAĞ, B. Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1603–1615, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.809. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/542. Acesso em: 28 eyl. 2022.