KODAŞ, D.; ÖZTÜRK, E.; DENIZ, S. Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 2613–2629, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.889. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/565. Acesso em: 25 eyl. 2022.