KULA, M. E.; ÖNER, N. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 1004–1026, 2022. DOI: 10.26677/TR1010.2022.1136. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/636. Acesso em: 21 nis. 2024.