BELLIKLI, D.; KOÇ, H. Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 1027–1049, 2022. DOI: 10.26677/TR1010.2022.1137. Disponível em: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/637. Acesso em: 19 may. 2024.