Ak, Serkan, ve İsmail Kızılırmak. 2021. “Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler Ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):820-32. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/103.