Karacaoğlu, Sıla, ve Medet Yolal. 2021. “Kültürel Mirasın Korunması Ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):833-47. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104.