Eryılmaz, Selami, ve Halil Tankut Bal. 2021. “Teknoloji Bağımlılığı Ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):902-19. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/108.