Işıldar, Pınar, ve Özay Yıldız. 2021. “Festivaller Ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):931-48. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/110.