Çetin, Altan, ve Rıdvan Kozak. 2021. “Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):964-76. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112.