Güngör, Ozan, ve Hakan Atay. 2021. “Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim Ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):995-1011. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/114.