Bedük, Tuğçe, ve Emel Gönenç Güler. 2021. “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne Ve Yerel Halkın Tutumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1128-48. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123.