Mancı, Ali Rıza. 2021. “Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı Ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği- Şanlıurfa”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1164-77. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/125.