Dereli, Mert, Ebru Z. Boyacıoğlu, ve M. Kenan Terzioğlu. 2021. “İklim Değişikliği Ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi Ile İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1228-43. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129.