Karagöz, Naim, ve Alev Öztürk. 2021. “Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun Ve Sivas İli Karşılaştırması)”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1260-73. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/131.