Kurnaz, Hande Akyurt. 2021. “Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1289-1303. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/133.