Çavuş, Ahmet, ve Pınar Aker. 2021. “Malatya İlinde Bulunan 3- 4 Ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1485-1500. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/145.