Işık, Nalan, ve Burçin Özkan. 2021. “Destinasyon Kişiliği Ile Memnuniyet Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1514-32. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147.