Karakaş, Ayhan, ve Hande Uyar Oğuz. 2021. “Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1552-69. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/149.