Seçim, Yılmaz, ve Metehan Kaya. 2021. “Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1631-47. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/153.