Dönmez, Yasin, ve Fatih Türkmen. 2021. “Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4):1698-1705. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/157.