Akkoç, İbrahim Taner, ve Emre Ozan Aksöz. 2021. “Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1):606-20. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196.