Alyakut, Ömür. 2021. “Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1):699-715. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202.