Ulucan, Ebru, ve İsmail Kızılırmak. 2021. “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri Ve Önemi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1):729-45. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/204.