Ören, Veli Erdinç, ve Ozan Çatır. 2021. “Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):797-810. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/208.