Şimşek, Mehmet, ve Murat Özdamar. 2021. “Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları Ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):811-22. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209.