Bingöl, Serhat, ve Meryem Akoğlan Kozak. 2021. “Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):909-26. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/215.