Bayram, Ümmühan, ve Serap Alkaya. 2021. “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1028-43. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222.